Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland

519 Followers

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.