Det blir ein ny sjanse til å lære deg alt du treng å vite om kjernemodellen på IGM. OBS! Kurset går både digitalt og analogt i parallel.

Image for post
Image for post

Saksa fra kursbeskrivelsen på igm.no/kjernemodellen:

Dette kurset passer for alle som ønsker å lage mer brukervennlige og lønnsomme digitale løsninger, og særlig deg som jobber med:

  • Digital kommunikasjon
  • Digital markedsføring
  • Digital strategi
  • Produktutvikling
  • Tjenestedesign
  • UX-design (brukeropplevelse)
  • Prosjektledelse
  • Kom i gang med kjernemodellen
  • Kjernemodellen som prioriteringsverktøy
  • Lær deg å fasilitere ditt eget kjerneverksted

Modulene i kurset er:

Modul 1 — Kom i gang med kjernemodellen

Dette grunnkurset lærer deg hvordan du kan bruke modellen som et tankeverktøy for å prioritere, forenkle og få framdrift i digitale kanaler. …


Når ein krisesituasjon oppstår blir det plutselig veldig tydelig kva som er dei viktigaste kjernesidene og brukaroppgavene.

kvikkleireskredet gjekk i Gjerdrum 30. desember blei det tydelig kva som var den akutte kjernen på NVE sine nettsider.

Kvikkleireskred!

Det har nettopp skjedd ein grusom tragedie. Folk er redde. Mange fryktar at dei sjølve bur i eit risikoområde for kvikkleireskred. Journalistar spør og graver om alt mulig.

Titusenvis googlar “kvikkleireskred”, og møter denne resultatsida:

Image for post
Image for post

Tenk deg at no du er webredaktør for nve.no. Du veit at dette er den NVE-sida som dukker opp i søkeresultatet i Google:


Forutsatt at vi har løst brukeroppgaven, hvordan kan vi utnytte kontekst, timing og relevans til å samtidig nå våre egne mål?

Image for post
Image for post

Hva er veier videre?

Veier videre er det vi ønsker brukeren skal gjøre videre etter at han eller hun har løst brukeroppgaven sin. …


Hva er konteksten, hvor kommer brukeren fra, og hvordan kan vi sørge for at han eller hun finner fram til løsningen vår når behovet oppstår?

Image for post
Image for post
Brukerne kan ha mange veier inn til løsningen vår. Illustrasjon: Hanne Wetland.

Hvem er de faktiske menneskene som skal bruke løsningen vår?

Image for post
Image for post

I de aller fleste virksomhetsstrategier står det et eller annet sted at vi skal “sette brukeren i sentrum”, “være kundefokuserte” eller noe tilsvarende. …


Det sentrale premisset i kjernemodellen er at vi skal begynne med å ta tak i det aller viktigste — selve kjernen. Men hva er egentlig en kjerne? Og hvordan finner vi ut hva som er kjernene våre?

Image for post
Image for post
Hva i all verden er kjernen?

Start med kjernen

Med kjernemodellen bestemmer vi oss først for hva som er de aller viktigste problemene, og så setter vi inn ressursene på å løse en (eller noen få) ting om gangen.

Kjernen er rett og slett der virksomheten møter brukerne sine, der vi løser brukernes oppgaver samtidig som vi når våre egne mål. Hva som er kjernen er i prinsippet uavhengig av både form, innhold, teknologi og kanal.

Definisjon: Kjernen er løsningen på en eller flere konkrete brukeroppgaver, som samtidig oppfyller et eller flere definerte mål for løsningen.

Dette kan umiddelbart høres litt svevende ut, men det blir som regel ganske innlysende hva som må være kjernene etter at vi har gått gjennom trinnene i forarbeidet. …


Ymse malar til bruk i kjerneverksted m.m. Sist oppdatert 18. desember 2020. Enjoy!

OBS! Adressen til denne sida kan bli endra, men du vil alltid finne malane på kortadressa kjerne.link/maler.

Kjernemodellmalen (bokmål)

Image for post
Image for post

Bruk denne for utskrift i A3, eller til å lime inn i f.eks. Mural, Miro, Powerpoint, osv.

Prioriteringssirklar


Links and forward paths for my open session on the Core model at Utterly Content.

Links and resources (AKA Forward Paths)
Links and resources (AKA Forward Paths)

I gave this introduction to the Core model as an open session at Utterly Content on October 20. The session was a quick summary of my on-demand-workshop about the Core model.

PS! You can still sign up for the workshop, even though the conference itself has finished! …


I april 2020 var det 14 år sidan kjernemodellen blei født, på ein serviett på Hoppeloppeland.

Som bursdagsgave får du her historia bak kjernemodellen, henta fra den komande boka mi om kjernemodellen:

I 2006 hadde jeg jobbet med digital kommunikasjon, strategi og design i godt og vel 10 år.

Jeg hadde laget digitalstrategier med konserndirektører og metadatastragier for Forsvaret. Jeg hadde jobbet med gigantiske offentlige portaler og innovative forretningsmodeller for netthandel. Og jeg hadde misjonert knallhardt for brukerperspektivet, utifra en dyp overbevisning om at brukeren må stå i sentrum for alle digitale utviklingsprosjekter.

Men jeg hadde også følt på at det var noe helt grunnleggende som skurret. Mange av prosjektene jeg jobbet med ble dundrende fiaskoer. Andre resulterte i prisvinnende løsninger, som likevel ikke fungerte særlig bra når de skulle taes i bruk av organisasjonen og av sluttbrukerne — altså i virkeligheten.


Det kan være utfordrande å samhandle med kundar og kollegaer frå heimekontoret. Her er mine beste tips for enkel fasilitering via video.

Denne artikkelen blir kontinuerlig oppdatert med tips og erfaringar. Send meg gjerne innspel på are@kjernekaren.no.

Andre har laga gode oversikter over gode samhandlingsverktøy for kontinuerlig kommunikasjon på Slack, Teams, osv.

Her skal eg ta for meg møter, workshops og andre formar for samhandling via video.

Generelt er det dei følgande formatene som kan fungere for samhandling over video.

1–1 videomøter

Dette er det aller enklaste formatet, som du kan sette i gang med meir eller mindre umiddelbart for å halde kontakten med dine nærmaste kollegaer. …

About

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store